Опитування

Ефективність організації профільного навчання в навчальному закладі залежить від рівня

Необхідної матеріально-технічної бази - 4.5%
Кадрового забезпечення навчального закладу - 9.1%
Рівня креативності та управлінської компетентності керівників навчального закладу - 18.2%
Узгодженості дій органів управління освітою - 4.5%
Навчально-методичного забезпечення - 4.5%
Готовності педагогічного колективу до роботи в нових умовах - 4.5%
Розуміння та підтримки з боку батьків та дітей - 0%
Контингенту учнів - 13.6%
Науково-методичного супроводу - 0%
Бажання та готовності керівників навчального закладу до впровадження профільного навчання - 0%
Фінансового забезпечення навчального закладу - 40.9%
Нормативно-правового забезпечення - 0%

Total votes: 22
The voting for this poll has ended on: 15 Sep 2013 - 00:00

Фарма входу

МОН затвердило Положення про дистанційне навчання

Положення визначає основні засади організації та запровадження дистанційного навчання.
Положення поширюється на дистанційне навчання у:

 • загальноосвітніх навчальних закладах (далі - ЗНЗ);
 • професійно-технічних навчальних закладах (далі - ПТНЗ);
 • вищих навчальних закладах (далі - ВНЗ);
 • закладах післядипломної освіти або структурних підрозділах вищих навчальних закладів, наукових і освітньо-наукових установ, що здійснюють післядипломну освіту (далі - ЗПО)

Дистанційне навчання реалізовується шляхом:

 • застосування дистанційної форми як окремої форми навчання;
 • використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах.

Запровадження дистанційної форми навчання у ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, ЗПО можливе за погодженням з МОН України.
У ЗНЗ навчально-виховний процес за дистанційною формою організовується відповідно до робочих навчальних планів за умови їх адаптації до дистанційної форми навчання.
Веб-ресурси, що використовуються у ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ, ЗНЗ для забезпечення навчального процесу за дистанційною формою навчання, мають проходити процедуру перевірки у даному ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ, ЗНЗ. Перевірка веб-ресурсів здійснюється цим навчальним закладом.
Для впровадження навчання за дистанційною формою навчальні заклади можуть створювати центри дистанційного навчання як їх відокремлені структурні підрозділи.
Рішення щодо використання технологій дистанційного навчання у навчальному процесі ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, ЗПО приймається вченою (педагогічною) радою навчального закладу.


У ЗНЗ використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване насамперед на такі категорії учнів (вихованців):

 • особи з особливими потребами;
 • обдаровані діти та молодь, які спроможні самостійно або прискорено опанувати навчальні програми;
 • особи, які проживають у географічно віддалених і важкодоступних до ЗНЗ населених пунктах;
 • учні вечірніх шкіл, які за умовами праці перебувають тривалий час за межами населеного пункту, де розташований ЗНЗ, та учні, які за сімейними обставинами (декретна відпустка тощо) не можуть систематично відвідувати школу;
 • особи, які бажають отримати додаткові знання паралельно з навчанням у школі;
 • особи, які готуються до вступу до ВНЗ;
 • громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном.

Технології дистанційного навчання можуть використовуватись ЗНЗ при проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину; вивченні додаткових (факультативних) предметів; навчанні учнів під час хвороби; виконанні науково-дослідницьких робіт у Малій академії наук України; участі у дистанційних олімпіадах, конкурсах; отриманні консультацій тощо.
Перелік предметів чи тем навчальних програм, видів навчальних занять, які здійснюються за технологіями дистанційного навчання, визначаються ЗНЗ за погодженням із законними представниками учня (вихованця).
Педагогічні, науково-педагогічні працівники та методисти навчальних закладів, в яких організована дистанційна форма навчання, повинні підвищувати свою кваліфікацію щодо організації та володіння технологіями дистанційного навчання (не рідше одного разу на 5 років та обсягом не менше 108 академічних годин). Кваліфікація працівників, які підвищували свою кваліфікацію, має бути підтверджена документом про підвищення кваліфікації за тематикою дистанційного навчання.
Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для забезпечення дистанційного навчання, визначається навчальним закладом залежно від профілю навчальної дисципліни.

Інформаційні листи

 

Attachments:
Download this file (корисні навички лист МОНМС 1_9-574.pdf)Лист МОН № 1/9-574 15.08.12[Про запровадження курсу за вибором «Корисні навички»]310 kB
Download this file (Лист МОН №1.418-3506 09.09.10.doc)Лист МОН №1.418-3506 09.09.10.doc[Рекомендації щодо організації профільного навчання на базі позашкільних НЗ]73 kB
Download this file (Лист МОН №19-433 07.07.08.doc)Лист МОН №19-433 07.07.08.doc[Рекомендації щодо організації допрофільної підготовки]85 kB
Download this file (Лист МОН №19-528 28.11.02.doc)Лист МОН №19-528 28.11.02.doc[Рекомендації щодо забезпечення профільного навчання]41 kB

Положення

 

Attachments:
Download this file (Постанова КМУ №778 27.08.10.doc)Постанова КМУ №778 27.08.10.doc[Положення про загальноосвітній навчальний заклад]150 kB

Стандарти

 

Attachments:
Download this file (Постанова КМУ №1392 23.11.11.doc)Постанова КМУ №1392 23.11.11.doc[Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (новий)]577 kB
Download this file (Постанова КМУ №24 14.01.04.doc)Постанова КМУ №24 14.01.04.doc[Державний стандарт базової і повної середньої освіти]572 kB

Концепції