Опитування

Ефективність організації профільного навчання в навчальному закладі залежить від рівня

Необхідної матеріально-технічної бази - 4.5%
Кадрового забезпечення навчального закладу - 9.1%
Рівня креативності та управлінської компетентності керівників навчального закладу - 18.2%
Узгодженості дій органів управління освітою - 4.5%
Навчально-методичного забезпечення - 4.5%
Готовності педагогічного колективу до роботи в нових умовах - 4.5%
Розуміння та підтримки з боку батьків та дітей - 0%
Контингенту учнів - 13.6%
Науково-методичного супроводу - 0%
Бажання та готовності керівників навчального закладу до впровадження профільного навчання - 0%
Фінансового забезпечення навчального закладу - 40.9%
Нормативно-правового забезпечення - 0%

Total votes: 22
The voting for this poll has ended on: 15 Sep 2013 - 00:00

Фарма входу

Методичні рекомендації щодо розробки планів модернізації та розвитку освітньої мережі районів (міст) до 2017 року

     На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 02.10.2012 № 338-р «Про розробку прогнозів соціального розвитку населених пунктів Миколаївської області на період до 2017 року», з метою перспективного розвитку освітньої галузі регіонів області, а також забезпечення довгострокового планування розвитку регіону, формування системи навчальних закладів, необхідної для надання високоякісних освітніх послуг кожній дитині, з урахуванням ефективного використання наявних ресурсів виникає потреба у розробці планів модернізації та розвитку освітньої мережі районів (міст) до 2017 року.
     Розпочинати роботу з модернізації та розвитку мережі навчальних закладів в регіоні необхідно зі створення розпорядженням голови райдержадміністрації (міського голови) робочої групи. До складу групи доцільно включити: заступників голови районної (міської) державної адміністрації та районної (міської) ради, голову постійної комісії з гуманітарних питань районної (міської) ради, керівника, його за¬ступника і спеціалістів відділу (управління) освіти, методичного кабінету (центру), представників відділів (управлінь) фінансів, економіки, культури, охорони здоров'я, архітектури і будівництва, керівників навчальних закладів, батьків і громадськості.

Робота з модернізації та розвитку освітньої галузі має здійснюватись у кілька етапів:

Attachments:
Download this file (Лист МОІППО.doc)Лист МОІППО.doc[ ]418 kB

Register to read more...

Розпорядження Миколаївської ОДА "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної професійної орієнтації населення в Миколаївській області"

Відповідно до пункту 2 статті 24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про зайнятість населення" (Закон N 5067-VI), з метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року N 150-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення":
1. Затвердити план заходів з реалізації Концепції державної професійної орієнтації населення в Миколаївській області (далі - план заходів), що додається.
2. Доручити головам райдержадміністрацій, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та запропонувати міським (міст обласного значення) головам забезпечити виконання затвердженого плану заходів, про що інформувати щороку до 08 січня Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.
3. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації забезпечувати узагальнення наданих матеріалів та направляти інформацію щороку до 15 січня Міністерству соціальної політики України.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Іванцову Н. Б.

Голова облдержадміністрації М. П. Круглов

Про затвердження Положення про порядок розроблення й запровадження навчальних програм для забезпечення варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області

Відповідно до Концепції профільного навчання у старшій школі (нова редакція) (наказ МОН України від 11.09.2009 № 854), Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778), Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 17.06.2008 № 537); на виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 № 882 «Про використання навчально-методичної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах», від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» та з метою запровадження єдиних вимог до порядку розроблення, експертизи й упровадження навчальних програм варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області з 29.01.2013 року діятиме положення пропорядок розроблення й запровадження навчальних програм для забезпечення варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області.

Про запровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором «Корисні навички» для учнів 8 – 11-х класів

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.08.2012 № 1/9-574 «Про запровадження курсу за вибором «Корисні навички» повідомляємо, що з метою підвищення ефективності навчання, допомоги учням в оволодінні навичками, що дозволяють адаптуватися до вимог життя в сучасному суспільстві, розвитку здатності вирішувати життєві проблеми, приймати самостійно рішення, спілкуватися з ровесниками та дорослими, встановлювати міжособистісні стосунки тощо рекомендується у 8 – 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів упроваджувати курс за вибором «Корисні навички».

Register to read more...

Рішення колегії УОН ОДА

 

Attachments:
Download this file (Наказ УОН №955 29.12.10.doc)Наказ УОН №955 29.12.10.doc[Про виконання обласної Програми впровадження профільного навчання на 2007 – 2010 роки]79 kB